Goede voornemens: Hoe houd je ze vol?

Ben jij één van de 80% van Nederlanders die ieder jaar, vaak zo rond het einde van het jaar, weer goede voornemens maakt? Helaas lukt het maar 16% van deze mensen om zich hieraan te houden en vervalt het merendeel snel weer in zijn oude patroon.
Elk jaar zien we de volgende top 5 m.b.t. goede voornemens: 1) afvallen, 2) minder stress, 3) minder geld uitgeven, 4) meer sporten en bewegen en 5) stoppen met roken. Wat zijn jouw goede voornemens voor 2015?

Wat zijn (goede) voornemens?
Een goed voornemen is iets wat je wilt gaan doen, dat wat je met jezelf afspreekt om te gaan doen.
Als er (goede) voornemens zijn, spelen er vaak innerlijke conflicten. Je weet best dat iets beter zou zijn, maar het komt er maar niet van. Iets houdt je tegen, want anders had je er al lang iets aan gedaan. Bij een goed voornemen neem je je voor om iets niet meer te doen, of om iets wel te gaan doen. Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om te stoppen met het eten van snoep. Je kunt jezelf daarentegen ook voornemen om meer groente en fruit te gaan eten of om meer te gaan bewegen. Bij een goed voornemen stel je jezelf een doel.

Hoe laat ik mijn goede voornemens slagen?
Begin met het opstellen van haalbare doelen. Dit vergroot de kansen op successen. Door succeservaringen zul je positiever tegenover je voornemens gaan staan. Zeggen dat je meer gaat sporten bijvoorbeeld is te vrijblijvend. Maak het concreet. Wat voor sport ga je eigenlijk doen? Hoe vaak ga je dan sporten? Ook je doel opdelen in kleine stappen, maakt de kans groter dat je je doel haalt. Elke kilo eraf is er 1! Radicaal je leven omgooien kan veel stress opleveren en juist het tegenovergestelde effect teweeg brengen.

Haalbare doelen zijn o.a. als volgt geformuleerd:

Positief Focus bij voorkeur op datgene wat je wilt, i.p.v. datgene waar je vanaf wilt. Liever: “gezonde longen” of een “gezond lichaam” i.p.v.: “stoppen met roken”.
Alsof het doel al bereikt is Ga er vanuit alsof je het doel al bereikt hebt. In het voornemen om een doel te bereiken, kun je het beste de woorden “Ik wil” weglaten. Liever: “een passende baan hebben binnen nu en 3 maanden”, i.p.v.: “Ik wil op zoek naar een passende baan binnen nu en 3 maanden”.
Je kunt alleen jezelf veranderen, niet de ander Formuleer een doel waar je zelf invloed op hebt. Liever: “10 kilo afvallen” i.p.v.: “de afspraak maken met mijn zus om samen 10 kilo af te vallen” (we kunnen geen directe invloed uitoefenen op anderen).
Je vergelijkt jezelf niet met een ander Liever: “65 kg wegen!” i.p.v.: “Ik wil net zoveel wegen als mijn zus”.
Realistisch Stel realistische doelen. Maak je voornemen SMART: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Reëel en Tijdgebonden.

– Maak het Specifiek: Wat wil je bereiken? Wanneer gebeurt het? Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Waarom wil je dit doel bereiken?

– Maak het Meetbaar: Maak concreet wanneer het doel behaald is.

– Maak het Ambitieus: Bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?

– Maak het Reëel: Is het doel haalbaar?

– Maak het Tijdgebonden: Wanneer in de tijd is het doel behaald?

Vermijd woorden als Willen, kunnen, zullen, moeten, altijd, nooit en niet

Het woord “niet” liever niet gebruiken?
Het onderbewuste kent het woordje “niet” niet. Je kent wellicht het voorbeeld: “denk niet aan een roze olifant”. En hupsakee.. ..daar is het beeld al van een roze olifant. Niet aan een roze olifant denken, lukt dan niet meer. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor sigaretten. “Ik wil niet meer aan sigaretten denken”, en ja hoor, je ziet ze alweer voor je. Je kunt in dit voorbeeld beter focussen op: “een gezonder leven”.

Positieve zelfsuggesties
Een andere methode om onze voornemens positief te beïnvloeden zijn affirmaties. We noemen dit ook wel positieve zelfsuggesties: een positieve zin om jezelf op te peppen en jezelf aan te moedingen om bijvoorbeeld gestelde doelen te bereiken. Een voorbeeld van een affirmatie is: “Elke dag gaat het afvallen beter en beter” of “Ik heb de kracht om het beste uit mijzelf te halen”.
Het helpt om een affirmatie veel en hardop te herhalen, er een passend symbool bij te bedenken en plak het op de agenda, koelkast of spiegel. Zo maak je je de inhoud ervan eigen en krijg je er een positief gevoel bij. Dit stimuleert doelgerichte actie en geeft focus. Een goede affirmatie kan twijfels en negatieve gedachten verminderen of zelfs wegnemen, wat weer een gevoel van zelfvertrouwen geeft. Als je erin slaagt je gedachtes te veranderen, zullen ook je gevoelens veranderen en zul je er ook naar gaan handelen.

En: waarom wachten tot 1 januari 2015 met de start van goede voornemens?
Je kunt immers ieder moment besluiten om dingen anders te gaan doen, want dat is wat goede voornemens zijn: je besluit om te veranderen, dingen anders te gaan doen, je gedrag te veranderen. En daar hoef je niet voor te wachten, dat kan vanaf ieder moment. Dus ook nu, vandaag nog!

Ik wens je mooie dagen toe en alle goeds voor 2015!

Tekst: Miranda Custers-Salmans